slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá pôstna nedeľa

Pondelok   po druhej pôstnej nedeli
Utorok po druhej pôstnej nedeli
Streda po druhej pôstnej nedeli
Štvrtok po druhej pôstnej nedeli
Piatok po druhej pôstnej nedeli
Sobota po druhej pôstnej nedeli
Nedeľa
Tretia pôstna nedeľa 

 

Prvá pôstna nedeľa 

Pondelok   po prvej pôstnej nedeli
Utorok po prvej pôstnej nedeli
Streda po prvej pôstnej nedeli
Štvrtok po prvej pôstnej nedeli
Piatok po prvej pôstnej nedeli
Sobota po prvej pôstnej nedeli
Nedeľa
Druhá pôstna nedeľa 

 

Šiesta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda Popolcová streda
Štvrtok po Popolcovej strede
Piatok po Popolcovej strede
Sobota po Popolcovej strede
Nedeľa
Prvá pôstna nedeľa 

 

Piata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Utorok sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Školastiky, panny, spomienka
Nedeľa
Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok Obetovanie Pána, sviatok
Sobota sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Piata nedeľa v cezročnom období

 

Tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok sv. Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Piatok sv. Timoteja a Títa, biskupov
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Antona, opáta, spomienka
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Tretia nedeľa v cezročnom období

 

Druhá nedeľa po narodení Pána, krst Pána

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Druhá nedeľa v cezročnom období

 

Nedeľa svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Pondelok   Panny Márie Bohorodičky, slávnosť
Utorok sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, spomienka
Streda Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
Štvrtok vo Vianočnom období
Piatok vo Vianočnom období
Sobota Zjavenie Pána, slávnosť
Nedeľa
Krst Pána, sviatok

 

Free Joomla templates by Ltheme