slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá adventná nedeľa v roku "B" (28. 11. - 4. 12. 2011)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B" 
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Františka Xaverského, kňaza - spommienka
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B"

Tridsiata štvrtá nedeľa Krista Kráľa (21. 11. - 27. 11. 2011)

Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa Krista Kráľa"A"
Pondelok  
Obetovanie Panny Márie - spomienka
Utorok Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka
Streda féria
Štvrtok Sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza, a spoločníkov
Piatok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B"

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období (14. 11. - 20. 11. 2011)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Piatok féria
Sobota Panny Márie
Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období Krista Kráľa

 

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období (7. 11. - 13. 11. 2011)

Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda Výročie posviacky Lateránskej Baziliky - sviatok
Štvrtok Sv. Levca Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Piatok Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka
Sobota Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (31. 10. - 6. 11. 2011)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
féria
Utorok Všetkých svätých - slávnosť
Streda Spomienka na všetkých verných zosnulých
Štvrtok féria
Piatok Sv. Karola Boromea, biskupa
Sobota Panny Márie
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Tridsiata nedeľa v cezročnom období (24. 10. - 30. 10. 2011)

Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Sobota Panny Márie
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (17. 10. -23. 10. 2011)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Utorok Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Panny Márie
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období "A" (10. 10. - 16. 10. 2011)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
féria
Utorok Výročie posvätenia Katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (3. 10. - 9. 10. 2011)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
féria
Utorok Sv. Františka Assiského - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Ružencovej Panny Márie - spomienka
Sobota Panny Márie
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (26. 9. - 2. 10. 2011)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období"A"
Pondelok  
féria
Utorok Sv. Vincenta de Paul, kňaz - spomienka
Streda féria
Štvrtok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanielov - sviatok
Piatok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období (19. 9. - 25. 9. 2011)

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období"A"
Pondelok  
féria
Utorok Sv. Ondreja, kňaza, Pavla, a spoločníkov, mučeníkov
Streda Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
Štvrtok féria
Piatok Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Sobota Panny Márie
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (12. 9. - 18. 9. 2011)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
Najsvätejšieho mena Márie - ľubovoľná spomienka
Utorok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Povýšenie Svätého Kríža - sviatok
Štvrtok Sedembolestnej Panny Márie, Petrónky Slovenska
Piatok Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Sobota Panny Márie
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (5. 9. - 11. 9. 2011)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok féria
Utorok féria
Streda Sv. Marka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Štvrtok Narodenie Panny Márie - sviatok
Piatok féria
Sobota Panny Márie
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (29. 8. - do 4. 9. 2011)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Podkategórie

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme