slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

33. nedeľa v období cez rok (15. 11. - 21. 11. 2010)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa rok "C"
Pondelok  féria
Utorok Sv. Margity Škótskej - spomienka
Streda Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa - Krista Kráľa

32. nedeľa v období cez rok (8. 11. - 14. 11. 2010)

Nedeľa  Tridsiata druhá nedeľa rok "C"
Pondelok  féria
Utorok Výročie posvätenia Lateránskej Baziliky - sviatok
Streda Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka
Piatok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa

31. nedeľa v období cez rok (1. 11. - 7. 11. 2010)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa rok "C"
Pondelok   Všetkých svätých
Utorok Spomienka na všetkých verných zosnulých
Streda féria
Štvrtok Sv. Karola Boromeo, biskupa - spomienka
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa  Tridsiata druhá nedeľa

30. nedeľa v období cez rok (25. 10. - 30. 10. 2010)

Nedeľa Triddsiata nedeľa rok "C"
Pondelok   féria
Utorok Výročie posvätenia chrámov, ktorých deň nie je známy
Streda féria
Štvrtok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa

29. nedeľa v období cez rok (18. 10. - 24. 10. 2010)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa rok "C"
Pondelok  Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Tridsiata nedeľa

28. nedeľa v období cez rok (11. 10. - 17. 10. 2010)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa rok "C"
Pondelok  Výročie posviacky katedrálneho chrámu - sviatok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka - spomienka
Piatok  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa

27. nedeľa v období cez rok (4. 10. - 10. 10. 2010)

Nedeľa   Dvadsiata siedma nedeľa rok "C"
Pondelok  Sv. Františka Assiského - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Ružencovej Panny Márie - spomienka
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu -spomienka
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa

26. nedeľa v období cez rok (27. 9. - 3. 10. 2010)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa rok "C"
Pondelok  Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Štvrtok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Sobota Sv. Anjelov strážcov - spomienka

Nedeľa

 

Dvadsiata siedma nedeľa


25. nedeľa v období cez rok (20. 9. - 26. 9. 2010)

Nedeľa   Dvadsiata piata nedeľa rok "C"
Pondelok  Sv. Ondreja Kima Teagona kňaza a spoločníkov
Utorok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
Streda féria
Štvrtok Sv. Pia z Pietrelčíny, kňaza - spomienka
Piatok féria
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa

 

24. nedeľa v období cez rok (13. 9. - 19. 9. 2010)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá rok „C“
Pondelok   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok Povýšenie Svätého Kríža - sviatok
Streda Sedembolestnej Panny Márie - slávnosť
Štvrtok Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Piatok féria
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa

 

23. nedeľa v období cez rok (6. 9. - 12. 9. 2010)

Nedeľa Dvadsiata tretia rok "C"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Marka, Melichara a Štefana, mučeníkov - spomienka
Streda Narodenie Panny Márie - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa

22. nedeľa v období cez rok (30. 8. - 5. 9. 2010)

Nedeľa Dvadsiata druhá rok "C"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Gragora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa

21. nedeľa v období cez rok (23. 8. - 29. 8. 2010)

Nedeľa Dvadsiata prvá rok „C“
Pondelok  féria
Utorok Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Moniky - spomienka
Sobota Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa 

20. nedeľa v období cez rok (16. 8. - 22. 8. 2010)

Nedeľa Nanebovzatie Panny Márie, rok „C“
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme