slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (22. 8. - do 28. 8. 2011)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Moniky - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (15. 8. - do 21. 8. 2011)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok    Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (8. 8. - do 14. 8. 2011)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Utorok Sv. Terézie Benedikty z Kríža, mučenice - sviatok
Streda Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Štvrtok Sv. Kláry, panny - spomienka
Piatok féria
Sobota Panny Márie
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (1. 8. - do 7. 8. 2011)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Alfonza Márie de' Liguori - spomienke
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza - spomienka
Piatok Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Sobota Premenenie Pána - sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (25. 7. - 31. 7. 2011)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Utorok Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Streda Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Štvrtok féria
Piatok Sv. Marty - spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období "A"

Šestnásta nedeľa v cezročnom období (18. 7. - 24. 7. 2011)

Nedeľa Šestnástna nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Márie Magdalény - spomienka
Sobota Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pätnásta nedeľa v cezročnom období (11. 7. - 17. 7. 2011)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Utorok féria v 15. týždni cez rok
Streda féria v 15. týždni cez rok
Štvrtok féria v 15. týždni cez rok
Piatok Sv. Bonaventúra, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Panny Márie Karmelskej - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Štrnásta nedeľa v cezročnom období (4. 7. - 10. 7. 2011)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria v 14. týždni cez rok
Utorok Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť
Streda Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - ľub. spomienka
Štvrtok féria v 14. týždni cez rok
Piatok féria v 14. týždni cez rok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Trinásta nedeľa v cezročnom období (27. 6. - 3. 7. 2011)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria v 13. týždni cez rok
Utorok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Streda Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Štvrtok féria v 13. týždni cez rok
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota Návšteva Panny Márie - sviatok
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A" (20. - 26. 6. 2011)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"
Pondelok   féria v 12. týždni cez rok
Utorok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Streda féria v 12. týždni cez rok
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - slávnosť
Piatok Narodenie Jána Krstiteľa - slávnosť
Sobota Panny Márie - ľubovoľna spomienka
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

 

Nedeľa zoslania Ducha Svätého "A" (13. - 19. 6. 2011)

Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého "A"
Pondelok   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok féria v 11. týždni cez rok
Streda féria v 11. týždni cez rok
Štvrtok féria v 11. týždni cez rok
Piatok féria v 11. týždni cez rok
Sobota Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Siedma veľkonočná nedeľa rok "A" (6. 6. - 12. 6. 2011)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa rok "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Barbanáša, apoštola - spomienka
Nedeľa Nedeľla zoslania Ducha Svätého

Šiesta veľkonočná nedeľa rok "A" (30. 5. - 5. 6. 2011)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa rok "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Štvrtok Nanebovstúpenia Pána - slávnosť
Piatok Sv. Karola Lwangu aspoločníkov, mučeníkov
Sobota féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

Piata veľkonočná nedeľa rok "A" (23. 5. - 29. 5. 2011)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa rok "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme