slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
24. týždňa v cezročnom období
Utorok 24. týždňa v cezročnom období
Streda 24. týždňa v cezročnom období
Štvrtok Sv. Ondreja Kima, kňaza a Pavla a mučeníkov
Piatok Sv Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (10. - 16. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
23. týždňa v cezročnom období
Utorok 23. týždňa v cezročnom období
Streda Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
Štvrtok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok Povýšenie Svätého Kríža
Sobota Sedembolestnej Panny Márie, patŕonky Slovenska
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (3. 9. - 9. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok 22. týždňa v cezročnom období
Streda 22. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 22. týždňa v cezročnom období
Piatok Sv. Marka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Sobota Narodenie Panny Márie - sviatok
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (27. 8. - 2. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Moniky - spomienka
Utorok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Štvrtok 21. týždňa v cezročnom období
Piatok 21. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 8 2012)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Sv. Pia X, pápeža - spomienka
Streda Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Štvrtok 20. týždňa v cezročnom období
Piatok Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 8. 2012)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
19. týždňa v cezročnom období
Utorok Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka
Streda Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Štvrtok 19. týždňa v cezročnom období
Piatok 19. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (6. 8. - 12. 8. 2012)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Premenenie Pána - sviatok
Utorok 18. týždňa v cezročnom období
Streda Sv. Dominka, kňaza - spomienka
Štvrtok Sv. terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice
Piatok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Sobota Sv. Kláry, panny - spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (30. 7. - 5. 8. 2012)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Bl. Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Utorok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Streda Sv. Alfonza Márie de'Liguori biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok 17. týždňa v cezročnom období
Piatok 17. týždňa v cezročnom období
Sobota Sv. Jána Márie Vianneyho kňaza - spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Šesnásta nedeľa v cezročnom období (23. 7. - 29. 7. 2012)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Utorok 16. týždňa v cezročnom období
Streda Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Štvrtok Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pätnásta nedeľa v cezročnom období (16. 7. - 22. 7. 2012)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
15. týždňa v cezročnom období
Utorok Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Streda 15. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 15. týždňa v cezročnom období
Piatok 15. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Štrnásta nedeľa v cezročnom období (9. 7. - 15. 7. 2012)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
14. týždňa v cezročnom období
Utorok 14. týždňa v cezročnom období
Streda Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Štvrtok 14. týždňa v cezročnom období
Piatok 14. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Trinásta nedeľa v cezročnom období (2. 7. 2012 - 8. 7. 2012)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Návšteva Panny Márie - sviatok
Utorok Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Streda 13. týždňa v cezročnom období
Štvrtok Sv. Cyrila a Metóda, slovanských vierozvestov
Piatok 13. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

Narodenie sv. Jána Krstiteľa (25. 6. - 1. 7. 2012)

Nedeľa Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť, rok "B"
Pondelok  
12. týždňa v cezročnom období
Utorok 12. týždňa v cezročnom období
Streda 12. týždňa v cezročnom období
Štvrtok Sv. Ireneja, biskupa mučeníka - spomienka
Piatok Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Jedenásta nedeľa, rok "B" (18. 6. - 24. 6. 2012)

Nedeľa Jedenásta nedeľa, rok "B"
Pondelok  
11. týždňa v cezročnom období
Utorok 11. týždňa v cezročnom období
Streda 11. týždňa v cezročnom období
Štvrtok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Piatok 11. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť, rok "B"

 

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme