slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (23. - 29. 9. 2013)

 

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Utorok féria dvadsiateho piatého týždňa
Streda féria dvadsiateho piatého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho piatého týždňa
Piatok Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Sobota Sv. Václava, mučeníka - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C" (16.-22. 9. 2013)

Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Utorok féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Streda féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Piatok Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov
Sobota Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C" (9. - 15. 9. 2013)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho tretieho týždňa
Utorok féria dvadsiateho tretieho týždňa
Streda féria dvadsiateho tretieho týždňa
Štvrtok Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Jána Zlatoustého, biskupa a učiteľa cirkvi
Sobota Povýšenie sv. Kríža - sviatok
Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C"

Dvadsiata druhá nedeľa v roku "C" (2. - 8. 9. 2013)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho druhého týždňa
Utorok Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Streda féria dvadsiateho druhého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho druhého týždňa
Piatok féria dvadsiateho druhého týždňa
Sobota Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov - spomienka
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C"

 

Dvadsiata prvá nedeľa v roku "C" (26. 8. - 1. 9. 2013)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho prvého týždňa
Utorok Sv. Moniky - spomienka
Streda Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Mučenícka smrť Jána Krstiteľa - spomienka
Piatok féria dvadsiateho prvého týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v roku "C"

Dvadsiata nedeľa v roku "C" (19. - 25. 8. 2013)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho týždňa
Utorok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Štvrtok Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Piatok féria dvadsiateho týždňa
Sobota Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v roku "C"

Devätnásta nedeľa v roku "C" (12. - 18. 8. 2013)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria devätnásteho týždňa
Utorok féria devätnásteho týždňa
Streda Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza a mučeníka
Štvrtok Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Piatok féria devätnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v roku "C"

Osemnásta nedeľa v roku "C" (5. - 11. 8. 2013)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria osemnásteho týždňa
Utorok Premenenie Pána - sviatok
Streda féria osemnásteho týždňa
Štvrtok Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Piatok Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice - sviatok
Sobota Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v roku "C"

Sedemnásta nedeľa v roku "C" (29. 7. - 4. 8. 2013)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Marty - spomienka
Utorok Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Streda Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Štvrtok Sv. Alfonza Márie de' Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok féria sedemnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v roku "C"

Šestnásta nedeľa v roku "C" (22. - 28. júla 2013)

Nedeľa Šestnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Márie Magdalény - spomienka
Utorok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Streda féria šesnásteho týždňa
Štvrtok Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Piatok Sv.Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Sobota Sv. Gorazda spoločníkov - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "C"

 

Pätnásta nedeľa v roku "C" (15.-21. 7. 2013)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka
Streda Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Štvrtok féria pätnásteho týždňa
Piatok féria pätnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "C"

Štrnásta nedeľa v roku "C" (8. - 14. 7. 2013)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria štrnásteho týždňa
Utorok féria štrnásteho týždňa
Streda féria štrnásteho týždňa
Štvrtok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Piatok féria štrnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "C"

 

Trinásta nedeľa v roku "C" (1. - 7. 7. 2013)

Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria trinásteho týždňa
Utorok Návšteva Panny Márie - sviatok
Streda Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Štvrtok féria trinásteho týždňa
Piatok Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Sobota Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"

 

Dvanásta nedeľa v roku "C" (24. - 30. 6. 2013)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Utorok féria dvanásteho týždňa
Streda féria dvanásteho týždňa
Štvrtok féria jedenásteho týždňa
Piatok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Sobota Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "C"

 

Podkategórie

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme