slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Pätnásta nedeľa v roku "C" (15.-21. 7. 2013)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka
Streda Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Štvrtok féria pätnásteho týždňa
Piatok féria pätnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "C"

Štrnásta nedeľa v roku "C" (8. - 14. 7. 2013)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria štrnásteho týždňa
Utorok féria štrnásteho týždňa
Streda féria štrnásteho týždňa
Štvrtok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Piatok féria štrnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "C"

 

Trinásta nedeľa v roku "C" (1. - 7. 7. 2013)

Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria trinásteho týždňa
Utorok Návšteva Panny Márie - sviatok
Streda Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Štvrtok féria trinásteho týždňa
Piatok Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Sobota Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"

 

Dvanásta nedeľa v roku "C" (24. - 30. 6. 2013)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Utorok féria dvanásteho týždňa
Streda féria dvanásteho týždňa
Štvrtok féria jedenásteho týždňa
Piatok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Sobota Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "C"

 

Jedenásta nedeľa v roku "C" (17. - 23. 6. 2013)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria jedenásteho týždňa
Utorok féria jedenásteho týždňa
Streda féria jedenásteho týždňa
Štvrtok féria jedenásteho týždňa
Piatok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvanásta nedeľa v roku "C"

 

Desiata nedeľa v roku "C" (10. - 16. 6. 2013)

Nedeľa Desiata nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria desiateho týždňa
Utorok Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Streda féria desiateho týždňa
Štvrtok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok féria desiateho týždňa
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v roku "C"

 

Deviata nedeľa v roku "C" (3. - 9. 6. 2013)

Nedeľa Deviata nedeľa v roku "C"
Pondelok   Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Utorok féria deviateho týždňa
Streda Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
Štvrtok féria deviateho týždňa
Piatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota Nepoškvrnené srdce Panny Márie - spomienka
Nedeľa Desiata nedeľa v roku "C"

 

Najsvätejšej Trojice v roku "C" (27. 5. - 2. 6. 2013)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "C"
Pondelok   féria ôsmeho týždňa
Utorok féria ôsmeho týždňa
Streda féria ôsmeho týždňa
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria ôsmeho týždňa
Sobota s. Justína, mučeníka - spomienka
Nedeľa Deviata nedeľa v roku "C"

 

Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "C" (20. - 26. 5. 2013)

Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "C"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok féria siedmeho týždňa
Streda Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky - ľubovoľná spomienka
Štvrtok féria siedmeho týždňa
Piatok féria siedmeho týždňa
Sobota féria siedmeho týždňa
Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "C"

 

Siedma veľkonočná nedeľa v roku "C" (13. - 19. 5. 2013)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   po siedmej veľkonočnej nedeli
Utorok Sv. Mateja, apoštola - sviatok
Streda po siedmej veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Piatok po siedmej veľkonočnej nedeli
Sobota po siedmej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "C"

Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "C" (6. - 12. máj 2013)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   po šiestej veľkonočnej nedeli
Utorok po šiestej veľkonočnej nedeli
Streda po šiestej veľkonočnej nedeli
Štvrtok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA - slávnosť
Piatok po šiestej veľkonočnej nedeli
Sobota po šiestej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "C"

Piata veľkonočná nedeľa v roku "C" (29. 4. - 5. 5. 2013)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi
Utorok po piatej veľkonočnej nedeli
Streda Sv. Jozefa, robotníka - spomienka
Štvrtok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Sobota po piatej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "C"

Tretia veľkonočná nedeľa v roku "C" (15. - 21. 4. 2013)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   po tretej veľkonočnej nedeli
Utorok po tretej veľkonočnej nedeli
Streda po tretej veľkonočnej nedeli
Štvrtok po tretej veľkonočnej nedeli
Piatok po tretej veľkonočnej nedeli
Sobota po tretej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "C"

Nedeľa Božieho milosrdenstva (8. - 14. 4. 2013)

Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva, v roku "C"
Pondelok  
Zvestovanie Pána - slávnosť
Utorok po druhej veľkonočnej nedeli
Streda po druhej veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok po druhej veľkonočnej nedeli
Sobota po druhej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "C"

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme