slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Devätnásta nedeľa cezročnom období "A" (11.-17. 8. 2014)

Nedeľa Devätnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Kláry, panny - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka
Piatok Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A"

Osemnásta nedeľa cezročnom období "A" (4.-10. 8. 2014)

Nedeľa Osemnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Jána Vianneyho, kňaza - spomienka
Utorok féria
Streda Premenenie Pána - sviatok
Štvrtok féria
Piatok Sv. Dominka, kňaza - spomienka
Sobota Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice - sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa cezročnom období "A"

Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A" ˇ28. 7. - 3. 8. 2014)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Marty - spomienka
Streda Bl. Zdenky, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Ignáca z Loyola, kňaza - spomienka
Piatok Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Osemnásta nedeľa cezročnom období "A"

Šesnásta nedeľa cezročnom období "A" (21.-27. 7. 2014)

Nedeľa Šesnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Márie Magdalény - spomienka
Streda Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - spomienka - spomienka
Štvrtok féria
Piatok

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

Sobota Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A"

Pätnásta nedeľa cezročnom období "A" (14.-20. 7. 2014)

Nedeľa Pätnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka
Štvrtok Sv. Andrea - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa cezročnom období "A"

Štrnásta nedeľa cezročnom období "A" (7. - 13. 7. 2014)

Nedeľa Štrnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Pätnásta nedeľa cezročnom období "A"

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť, "A" (30. 6. - 6. 7. 2014)

Nedeľa Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť, "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Návšteva Panny Márie - sviatok
Štvrtok Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Piatok féria
Sobota Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť
Nedeľa Štrnásta nedeľa cezročnom období "A"

Najsvätejšej Trojice "A" (16.-22. 6. 2013)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Navsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria
Sobota Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období "A"

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A" (9.-15. 6. 2014)

Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok féria
Streda Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Štvrtok féria
Piatok Sv. Antona Paduánského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"

Siedma veľkonočná nedeľa, "A" (2. - 8. 6. 2014)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 7. veľkonočnej nedeli
Utorok sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Streda po 7. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A"

Šiesta veľkonočná nedeľa, "A" (26.5 - 1. 6. 2014)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Nanebovystúpenie Pána - slávnosť
Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa, "A"

Piata veľkonočná nedeľa, "A" (19.-25. 5. 2014)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 5. veľkonočnej nedeli
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
Streda po 5. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa, "A"

Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A" (12. - 18. 5. 2014)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 4. veľkonočnej nedeli
Utorok Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - spomienka
Streda Sv. Mateja, apoštola - sviatok
Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
Piatok sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa, "A"

Tretia veľkonočná nedeľa, "A" (5. - 11. 5. 2014)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 3. veľkonočnej nedeli
Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A"

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme