slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Krista Kráľa "A" (24. - 30. 11. 2014)

Nedeľa Krista Kráľa "A"
Pondelok   Sv. Ondreja Dung - Laka, Kňaza a spol. mučeníkov
Utorok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B"

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období "A" (17. - 23. 11. 2014)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Obetovanie Panny Márie - spomienka
Sobota Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Krista Kráľa "A"

Spomienka všetkých verných zosnulých "A" (3. - 9. 11. 2014)

Nedeľa Spomienka všetkých verných zosnulých "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Karola Boromea, biskupa - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Výročie posviacky Lateránskej Baziliky "A"

 

Tridsiata nedeľa cezročnom období "A" (27. 10. -2. 11. 2014)

Nedeľa Tridsiata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Šimona a Júdiu, apoštolov - sviatok
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Všetkých Svätých - slávnosť
Nedeľa Spomienka všetkých verných zosnulých "A"

 

 

Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A" (10. - 26. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Tridsiata nedeľa cezročnom období "A"

 

Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A" (13. - 19. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Terézie od Ježiša, Panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Sobota Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A" (6. - 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Ružencovej Panny Márie - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A" (29. 9. - 5. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok Svätých anjelov strážcov - spomienka
Piatok Féria
Sobota Sv. Františka Assiského - spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A"

Povýšenie Sv. Kríža "A" (15. - 21. 9. 2014)

Nedeľa Povýšenie Sv. Kríža "A"
Pondelok   Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska
Utorok Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa a mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Ondreja Kima a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"

 

Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A" (8. - 14. 9. 2014)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Narodenie Panny Márie
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Povýšenie kríža "A"

Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A" (1.-7. 9. 2014)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Moniky - spomienka
Štvrtok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A" (18. - 24. 8. 2014)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Piatok Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme