slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia pôstna nedeľa v roku "B" (9. - 15. 3. 2015)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po tretej pôstnej nedeli
Utorok po tretej pôstnej nedeli
Streda po tretej pôstnej nedeli
Štvrtok po tretej pôstnej nedeli
Piatok po tretej pôstnej nedeli
Sobota po tretej pôstnej nedeli
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B"

Druhá pôstna nedeľa v roku "B" (2. - 8. 3. 2015)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po druhej pôstnej nedeli
Utorok po druhej pôstnej nedeli
Streda po druhej pôstnej nedeli
Štvrtok po druhej pôstnej nedeli
Piatok po druhej pôstnej nedeli
Sobota po druhej pôstnej nedeli
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v roku "B"

Prvá pôstna nedeľa v roku "B" (23. 2. - 1. 3. 2015)

Nedeľa Prvá pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po prvej pôstnej nedeli
Utorok po prvej pôstnej nedeli
Streda po prvej pôstnej nedeli
Štvrtok po prvej pôstnej nedeli
Piatok po prvej pôstnej nedeli
Sobota po prvej pôstnej nedeli
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v roku "B"

Šiesta nedeľa v cezročnom období "B"

Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Popolcová streda - pôst a zdržovanie mäsitého pokrmu
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa v roku "B"

Štvrtá nedeľa v cezročnom období "B" (2. - 8. 2. 2015)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Obetovanie Pána, hromnice - sviatok
Utorok Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
Streda féria
Štvrtok Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
Piatok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Sobota Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období "B"

Tretia nedeľa v cezročnom období "B" (26. 1. - 1. 2. 2015)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Utorok Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka
Streda Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učitaľa Cirkvi
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"

Druhá nedeľa v cezročnom období "B" (19. - 25. 1. 2015)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období "B"

Krst Krista Pána "B" (12. - 18. 1. 2015)

Nedeľa Krst Krista Pána "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Antona, opáta - spomienka
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období "B"

Druhá nedeľa po narodení Pána "B" (5. - 11. 1. 2015)

Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána "B"
Pondelok   féria
Utorok Zjavenie Pána - slávnosť
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Krst Krista Pána "B"

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B" (29. 12. 2014 - 4. 1. 2015)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B"
Pondelok   piaty deň v oktáve narodenia Pána
Utorok šiesty deň v oktáve narodenia Pána
Streda siedmy deň v oktáve narodenia Pána, sv. Silvestra, pápeža
Štvrtok Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - slávnosť
Piatok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov
Sobota Najsvätejšieho mena Ježiša - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána

Štvrtá adventná nedeľa v roku "B" (22. - 28. 12. 2014)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Narodenie Pána - slávnosť
Piatok Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Sobota Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B"

Tretia adventná nedeľa v roku "B" (15. - 21. 12. 2014)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B"

Druhá adventná nedeľa v roku "B" (8. - 14. 12. 2014)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B"

Prvá adventná nedeľa v roku "B" (1.-7. 12. 2014)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv.. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Mikuláša, biskupa - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B"

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme