slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Márie Magdalény, sviatok
Nedeľa
Šesnásta nedeľa v cezročnom období

 

Štrnásta v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa
Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Trinásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Cyrila a Metóda, slávnosť
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa
Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa
Trinásta nedeľa v cezročnom období

 

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Nedeľa
Dvanásta nedeľa v cezročnom období

 

Desiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Antona Paduánskeho, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
Nedeľa
Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 

Najsvätejšej Trojice

Pondelok   sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Desiata nedeľa v cezročnom období

 

Zoslania Ducha Svätého

Pondelok   Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov, spomienka
Nedeľa
Najsvätejšej Trojice, slávnosť

 

Šiesta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok sv. Cyrila, mnícha a sv. Metóda biskupa, hlavných patrónov žilinskej diecézy
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Siedma nedeľa v cezročnom období

 

Siedma nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Prvá pôstna nedeľa

 

Prvá pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Druhá pôstna nedeľa

 

Druhá pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Tretia pôstna nedeľa

 

Tretia pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Štvrtá pôstna nedeľa

 

Štvrtá pôstna nedeľa

Pondelok   sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Zvestovanie Pána, slávnosť
Nedeľa
Piata pôstna nedeľa

 

Podkategórie

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme