slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok Sv. anjelov strážcov, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Sv. Františka Asisského, spomienka
Piatok Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období (24. - 30. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Sv. Michala, Gabriel a Rafaela, archanjelov, sviatok
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Ondreja Kima, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Piatok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (10. - 16. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Sobota  Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (3. - 9. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Mareka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Sobota  Narodenie Panny Márie, sviatok
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (27. 8. - 2. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Moniky, spomienka 
Utorok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 8. 2018)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Utorok Sv. Pia X., pápeža, spomienka
Streda Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Bartolomeja, apoštola, svietok
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 8. 2018)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza a mučeníka
Streda Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (6. - 12. 8. 2018)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Premenenie Pána, sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Štvrtok Sv. Terézie Benedikty od kríža, sviatok
Piatok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Sobota  Sv. Kláry, panny, spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (30. 7. - 5. 8. 2018)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Utorok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Streda Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Šesnásta nedeľa v cezročnom období (23. - 29. 7. 2018)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Štvrtok Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Gorazda a spoločníkov -spomienka
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pätnásta nedeľa v cezročnom období (16. - 22. 7. 2017)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Utorok Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Štrnásta nedeľa v cezročnom období (9. - 15. 7. 2018)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme