slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (4. - 11. 8. 2019)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky Santa Maggióre
Utorok Premenenie Pána, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Terézie Benedikty od Kríža, spolupatrónky Európy, sviatok
Sobota  Sv. Vavrinca, sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (28. 7. – 4. 8. 2019)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    sv. Marty
Utorok Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Streda sv. Ignáca z Loyoly
Štvrtok sv. Alfonza Mária de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok Preblahoslavenej Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly
Sobota  Prvá sobota, spomienka na Pannu Máriu
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Šesnásta nedeľa v cezročnom období (21. - 28. 7. 2019)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    sviatok sv. Márie Magdalény, učeníčky Pána
Utorok sviatok sv.Brigity Švédskej, rehoľníčky a spolupatrónky Európy
Streda Féria
Štvrtok sviatok sv. Jakuba, apoštola
Piatok Sv. Joachíma a Anny, rodičov Panny Márie
Sobota  Féria
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pätnásta nedeľa v cezročnom období (14. - 21. 7. 2019)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Sv. Bonaventútu biskupa  a učiteľa Cirkvi
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Streda Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Trinásta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 7. 2019)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Návšteva Panny Márie, sviatok
Streda Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
Sobota  Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Štrnásta nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 7. 2019)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Benedikta z Nursie, opáta a spolupatróna Európy, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Dvanásta nedeľa v cezročnom období (24. -30. 6. 2019)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slavnosť
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

Najsvätejšej Trojice, slávnosť (17. - 23. 6. 2019)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice, slávnosť
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Sobota  Panny Márie
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Zoslanie Ducha Svätého (10. - 16. 6. 2019)

Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého
Pondelok    Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
Utorok Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného kňaza, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie
Nedeľa Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Siedma veľkonočná nedeľa (3. - 9. 6. 2019)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa
Pondelok    Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Utorok Féria
Streda Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého

Piata veľkonočná nedeľa (20. - 26. 5. 2019)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa

Šiesta veľkonočná nedeľa (27. - 2. 6. 2019)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenia
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

Štvrtá veľkonočná nedeľa (13. - 19. 5. 2019)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa
Pondelok    Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Utorok Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa

Tretia veľkonočná nedeľa (6. - 12. 5. 2019)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme