slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období (14. - 20. 9. 2020)

Pondelok    Povýšenie sv. Kríža, sviatok
Utorok Sedembolestná Panny Márie, slávnosť
Streda sv. Kornélia a Cypriána, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (7. - 13. 9. 2020)

Pondelok    sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov
Utorok Narodenie Panny Márie, patrocínium
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Najsvätejšieho mena Panny Márie
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (31. 8. - 6. 9. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Gregora Veľkého
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období (24. - 30. 8. 2020)

Pondelok    sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Moniky, spomienka
Piatok sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období (17. - 23. 8. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Piatok sv. Pia X., pápeža
Sobota  Panny Márie Kráľovnej
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období (10. - 16. 8. 2020)

Pondelok    sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Utorok sv. Kláry, panny, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období (3. - 9. 8. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Streda výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Štvrtok Premenenia Pána, sviatok
Piatok Féria
Sobota  sv. Dominika, kňaza, spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období (27. 7. - 2. 8. 2020)

Pondelok    Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Utorok Féria
Streda Sv. Marty, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Sobota  sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

Šesnásta nedeľa v Cezročnom období (20. - 26. 7. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Márie Magdalény, sviatok
Štvrtok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Piatok Féria
Sobota  sv. Jakuba, apoštola
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období (13. - 19. 7. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka
Piatok Sv. Andreja Svorada a Benedikta, spomienka
Sobota  sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Nedeľa Šesnásta nedeľa v Cezročnom období

Slávnosť Cyrila a Metóda (6. - 12. 7. 2020)

Pondelok    sv. Márie Goretti, panny a mučenice, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Nedeľa Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Trinásta nedeľa v cezročnom období (29. 6. - 5. 7. 2020)

Pondelok    sv. Petra a Pavla, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Návšteva Panny Márie u Alžbety, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Cyrila a Metóda, slávnosť

Dvanásta nedeľa v cezročnom období (22. - 28. 6. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Jedenásta nedeľa v cezročnom období (15. -21. 6. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

Podkategórie

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme