slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia veľkonočná nedeľa

Pondelok  Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pondelok  Zvestovanie Pána, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa

 

Veľkonočná nedeľa

Pondelok  vo Veľkonočnej oktáve
Utorok vo Veľkonočnej oktáve
Streda vo Veľkonočnej oktáve
Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve
Piatok vo Veľkonočnej oktáve
Sobota vo Veľkonočnej oktáve
Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Palmová nedeľa

Pondelok   svätého týždňa
Utorok svätého týždňa
Streda svätého týždňa
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok utrpenia Pána
Sobota Veľkonočná vigília
Nedeľa
Pánovho zmrtvývstania

 

Piata pôstna nedeľa 

Pondelok   po piatej pôstnej nedeli
Utorok sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
Streda po piatej pôstnej nedeli
Štvrtok po piatej pôstnej nedeli
Piatok po piatej pôstnej nedeli
Sobota po piatej pôstnej nedeli
Nedeľa
Palmová nedeľa (Kvetná)

 

Štvrtá pôstna nedeľa 

Pondelok   po štvrtej pôstnej nedeli
Utorok po štvrtej pôstnej nedeli
Streda po štvrtej pôstnej nedeli
Štvrtok po štvrtej pôstnej nedeli
Piatok po štvrtej pôstnej nedeli
Sobota po štvrtej pôstnej nedeli
Nedeľa
Piata pôstna nedeľa

 

Tretia pôstna nedeľa 

Pondelok   po tretej pôstnej nedeli
Utorok po tretej pôstnej nedeli
Streda po tretej pôstnej nedeli
Štvrtok po tretej pôstnej nedeli
Piatok po tretej pôstnej nedeli
Sobota po tretej pôstnej nedeli
Nedeľa
Štvrtá pôstna nedeľa, (LAETARE)

 

Druhá pôstna nedeľa

Pondelok   po druhej pôstnej nedeli
Utorok po druhej pôstnej nedeli
Streda po druhej pôstnej nedeli
Štvrtok po druhej pôstnej nedeli
Piatok po druhej pôstnej nedeli
Sobota po druhej pôstnej nedeli
Nedeľa
Tretia pôstna nedeľa 

 

Prvá pôstna nedeľa 

Pondelok   po prvej pôstnej nedeli
Utorok po prvej pôstnej nedeli
Streda po prvej pôstnej nedeli
Štvrtok po prvej pôstnej nedeli
Piatok po prvej pôstnej nedeli
Sobota po prvej pôstnej nedeli
Nedeľa
Druhá pôstna nedeľa 

 

Šiesta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda Popolcová streda
Štvrtok po Popolcovej strede
Piatok po Popolcovej strede
Sobota po Popolcovej strede
Nedeľa
Prvá pôstna nedeľa 

 

Piata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Utorok sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Školastiky, panny, spomienka
Nedeľa
Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok Obetovanie Pána, sviatok
Sobota sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Piata nedeľa v cezročnom období

 

Tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok sv. Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Piatok sv. Timoteja a Títa, biskupov
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Antona, opáta, spomienka
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Tretia nedeľa v cezročnom období

 

Podkategórie

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme