slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, slávnosť Krista Kráľa

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Prvá adventná nedeľa 

 

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok Obetovanie Panny Márie, spomienka
Streda sv. Cecílie, Panny  a mučenice
Štvrtok sv. Klimenta, pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Sobota sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Štvrtok sv, Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Sobota Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok Výročie posviacky Lateranskej baziliky, sviatok
Piatok sv. Leva Veľkého, pápeža
Sobota sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Nedeľa
Tridsiata druha nedeľa v cezročnom období

 

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda Slávnosť Všetkých svätých
Štvrtok Spomienka na všetkých zosnulých
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Nedeľa
Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Nedeľa
Tridsiata nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda sv. Lukáša evanjelistu, sviatok
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. anjelov strážcov, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Františka z Assiského, spomienka
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Ružencovej Panny Márie, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Kozmu a Damiána mučeníkov, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Štvrtok sv. Václava, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Sobota sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Ondreja Kima Tageona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov, spomienka
Štvrtok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Pia z Pietralčíny, kňaza, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa, spomienka
Štvrtok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Piatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Sobota sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Marka Križina, Melichara Grodzieského a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
Piatok Narodenie Panny Márie, sviatok
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata prva nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata druha nedeľa v cezročnom období

 

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme