slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Kozmu a Damiána mučeníkov, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Štvrtok sv. Václava, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Sobota sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Ondreja Kima Tageona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov, spomienka
Štvrtok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Pia z Pietralčíny, kňaza, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa, spomienka
Štvrtok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Piatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Sobota sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Marka Križina, Melichara Grodzieského a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
Piatok Narodenie Panny Márie, sviatok
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata prva nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata druha nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Pia X., pápeža, spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza mučeníka
Utorok Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 

Osemnásta nedeľa v cezročnom období - Premenenie Pána

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Dominika, kňaza, spomienka
Streda sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
Štvrtok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Piatok sv. Kláry, panny, spomienka
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Utorok sv. Alfonza de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda spomienka na Porciunkulu
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Sobota Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Nedeľa
Osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Jakuba apoštola, sviatok
Streda sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Štvrtok sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Marty, Márie a Lazara, spomienka
Nedeľa
Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Márie Magdalény, sviatok
Nedeľa
Šesnásta nedeľa v cezročnom období

 

Štrnásta v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa
Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Trinásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Cyrila a Metóda, slávnosť
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa
Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa
Trinásta nedeľa v cezročnom období

 

Free Joomla templates by Ltheme