^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Tretia nedeľa v Cezročnom období (24. - 30. 1. 2022)

Pondelok   sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Streda sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Štvrtok sv. Angeli Meriči, panny, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...