^ Back to Top

Farské oznamy 2021

Nedeľa Svätej rodiny (27. 12. 2021 - 2. 1. 2022)

Pondelok   sv. Jána apoštola a evanielistu, sviatok
Utorok sv. Neviniatok, sviatok
Streda sv. Tomáša Beketa, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok oktáva Narodenia Pána
Piatok sv. Silvestra, spomienka
Sobota  Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána

Čítať ďalej...

Druhá adventná nedeľa (6. - 12. 12. 2021)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa
Pondelok   sv. Mikuláša, ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia adventná nedeľa

Čítať ďalej...

Slávnosť Krista Kráľa (22. - 28. 11. 2021)

Pondelok   sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Utorok Féria
Streda sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov, spomienka  
Štvrtok sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Prvá adventná nedeľa

Čítať ďalej...

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (27. 9. - 3. 10. 2021)

Pondelok   sv. Vincenta de Paul, kňaza
Utorok sv. Václava, mučeníka
Streda sv. Michala, Gabriela a Rafaela archanjelov, sviatok                                                                                                                              
Štvrtok sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok sv. Terézie z Lisieux, spomienka
Sobota  svätých anjelov strážcov, spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...