slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Nedeľa Svätej rodiny (27. 12. 2021 - 2. 1. 2022)

Pondelok   sv. Jána apoštola a evanielistu, sviatok
Utorok sv. Neviniatok, sviatok
Streda sv. Tomáša Beketa, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok oktáva Narodenia Pána
Piatok sv. Silvestra, spomienka
Sobota  Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána

Štvrtá adventná nedeľa (20. - 26. 12. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok vigília Narodenia Pána
Sobota  Narodenie Pána, slávnosť
Nedeľa Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

Tretia adventná nedeľa (13. - 19. 12. 2021)

Pondelok   sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Utorok sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa (6. - 12. 12. 2021)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa
Pondelok   sv. Mikuláša, ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia adventná nedeľa

Prvá adventná nedeľa (27. 11. - 5. 12. 2021)

Sobota Féria
Nedeľa Prvá adventná nedeľa
Pondelok   Féria
Utorok sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Františka Xaverského, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Druhá adventná nedeľa

Slávnosť Krista Kráľa (22. - 28. 11. 2021)

Pondelok   sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Utorok Féria
Streda sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov, spomienka  
Štvrtok sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Prvá adventná nedeľa

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období (15. - 21. 11. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka     
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Krista Kráľa, slávnosť

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 11. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Streda sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka      
Štvrtok sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Piatok sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 11. 2021)

Pondelok   Všetkých svätých, slávnosť
Utorok Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Streda Féria       
Štvrtok sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Piatok sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Tridsiata nedeľa v cezročnom období (25. - 31. 10. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (18. - 24. 10. 2021)

Pondelok   sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období (11. - 17. 10. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok Féria
Piatok sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (4. - 10. 10. 2021)

Pondelok   sv. Františka Assiského, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok Ružencovej Panny Márie, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (27. 9. - 3. 10. 2021)

Pondelok   sv. Vincenta de Paul, kňaza
Utorok sv. Václava, mučeníka
Streda sv. Michala, Gabriela a Rafaela archanjelov, sviatok                                                                                                                              
Štvrtok sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok sv. Terézie z Lisieux, spomienka
Sobota  svätých anjelov strážcov, spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Free Joomla templates by Ltheme