^ Back to Top

Farské oznamy 2019

Druhá nedeľa v cezročnom období (21. - 27. 1. 2019)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Sobota  Sv. Timotea a Títa, biskupov, spomienka
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...