slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvanásta nedeľa v cezročnom období (24. -30. 6. 2019)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slavnosť
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

Najsvätejšej Trojice, slávnosť (17. - 23. 6. 2019)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice, slávnosť
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Sobota  Panny Márie
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Zoslanie Ducha Svätého (10. - 16. 6. 2019)

Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého
Pondelok    Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
Utorok Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného kňaza, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie
Nedeľa Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Siedma veľkonočná nedeľa (3. - 9. 6. 2019)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa
Pondelok    Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Utorok Féria
Streda Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého

Piata veľkonočná nedeľa (20. - 26. 5. 2019)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa

Šiesta veľkonočná nedeľa (27. - 2. 6. 2019)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenia
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

Štvrtá veľkonočná nedeľa (13. - 19. 5. 2019)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa
Pondelok    Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Utorok Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa

Tretia veľkonočná nedeľa (6. - 12. 5. 2019)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva (29. 4. - 5. 5. 2019)

Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva
Pondelok    Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi - sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Jozefa, robotníka - ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi
Piatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Sobota  Sv Floriána, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (22. - 28. 4. 2019)

Nedeľa Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Pondelok    Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota  Veľkonočná sobota
Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva

Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána (15. - 21. 4. 2019)

Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota  Biela sobota
Nedeľa Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Piata pôstna nedeľa (8. - 14. 4. 2019)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána

Štvrtá pôstna nedeľa (1. - 7. 4. 2019)

Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa (25. - 31. 3. 2019)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa
Pondelok    Zvestovanie Pána, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme