^ Back to Top

Farské oznamy 2019

Fatimská sobota 5. október 2019

Pozývame na Fatimskú sobotu, 5.10.2019, pod názvom:
"V Máriijnej šlole", pod vedením
otca biskupa Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa.
Program:
16:00 hod. vysluhovanie sviatosti zmierenia
17:15 hod. modlitba posvätného ruženca
18:00 hod. sv. omša, celebruje Mons. Tomáš Galis

Čítať ďalej...

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (11. - 18. 8. 2019)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Sv. Jany de Chantal, rehoľníčky
Utorok Sv. Ponciána a Hypolita, mučeníkov
Streda Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza a mučeníka
Štvrtok Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť, prikázany sviatok
Piatok Sv. Štefana Uhorského, kráľa
Sobota  Sv. Euzébia, pápeža
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (4. - 11. 8. 2019)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky Santa Maggióre
Utorok Premenenie Pána, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Terézie Benedikty od Kríža, spolupatrónky Európy, sviatok
Sobota  Sv. Vavrinca, sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (28. 7. – 4. 8. 2019)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    sv. Marty
Utorok Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Streda sv. Ignáca z Loyoly
Štvrtok sv. Alfonza Mária de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok Preblahoslavenej Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly
Sobota  Prvá sobota, spomienka na Pannu Máriu
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Šesnásta nedeľa v cezročnom období (21. - 28. 7. 2019)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    sviatok sv. Márie Magdalény, učeníčky Pána
Utorok sviatok sv.Brigity Švédskej, rehoľníčky a spolupatrónky Európy
Streda Féria
Štvrtok sviatok sv. Jakuba, apoštola
Piatok Sv. Joachíma a Anny, rodičov Panny Márie
Sobota  Féria
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Trinásta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 7. 2019)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Návšteva Panny Márie, sviatok
Streda Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
Sobota  Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...