slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Nedeľa svätej rodiny (30. 12. 2019 - 5. 1. 2020)

Pondelok    Oktáva
Utorok Sv. Silvestra I., pápeža
Streda Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Štvrtok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziamzského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Piatok Najsvätejšieho mena Ježiš
Sobota  Féria
Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána

Štvrtá adventná nedeľa (23. - 29. 12. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Narodenie Pána
Štvrtok Sv. Štefana
Piatok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Sobota  Sv. Neviniatok, mučeníkov
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Tretia adventná nedeľa, Nedeľa Gaudete (16. - 22. 12. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa (9. - 15. 12. 2019)

Pondelok    Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Lucie, panny a mučenice
Sobota  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Tretia adventná nedeľa, Nedeľa Gaudete

Prvá adventná nedeľa (2. - 8. 12. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Sv. Františka Xaverského, kňaza
Streda Sv. Barbory, panny a mučrnice
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Mikuláša, biskupa
Sobota  Sv. Ambróza, biskupa
Nedeľa Druhá adventná nedeľa

Nedeľa Krista Kráľa (25. 11. - 1. 12. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Sv. Ondreja, apoštola
Nedeľa Prvá adventná nedeľa

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období (18. - 24. 11. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Obetovanie Panny Márie
Piatok Sv. Cecílie, panny a mučenice
Sobota  Féria
Nedeľa Krista Kráľa

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období (11. - 17. 11. 2019)

Pondelok    Sv. Martina z Tours, biskupa
Utorok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (4. - 10. 11. 2019)

Pondelok    Sv. Karola Boromejského, biskupa
Utorok Sv. Imricha
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok    Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Všetkých svätých
Sobota  Spomienka na všetkých verných zosnulých
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (21. - 27. 10. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Sv. Jána Pavla II., pápeža
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období (14. - 20. 10. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (7. - 13. 10. 2019)

Pondelok    Ružencovej Panny Márie
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (30. 9. - 6. 10. 2019)

Pondelok    Sv. Hieronyma
Utorok Sv. Terézie z Lieseux
Streda Sv. Anjelov strážnych
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Františka z Assisi
Sobota  Sv. Márie Faustíny Kovalskej
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme