Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (22. - 28. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Jána Pavla II., pápeža
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok Sv. Margity Márie Alacoque, panny
Streda Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Štvrtok Sv. Lukáša, evanjelistu
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok Sv. anjelov strážcov, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Sv. Františka Asisského, spomienka
Piatok Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období (24. - 30. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Sv. Michala, Gabriel a Rafaela, archanjelov, sviatok
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Ondreja Kima, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Piatok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (10. - 16. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Sobota  Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (3. - 9. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Mareka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Sobota  Narodenie Panny Márie, sviatok
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (27. 8. - 2. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Moniky, spomienka 
Utorok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Free Joomla templates by Ltheme