Šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (12. - 18. 2. 2018)

Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa, v roku "B"

Piata nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (5. - 11. 2. 2018)

Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Utorok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Školastiky, panny, spomienka
Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (29. 1. - 4. 2. 2018)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Štvrtok féria
Piatok Obetovanie Pána, sviatok
Sobota  Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (22. - 28. 1. 2018)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Piatok Sv. Timoteja a sv. Títa, biskupov
Sobota  Sv. Angely Merici, panny
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (15. - 21. 1. 2018)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Antona, opáta
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Krst Krista Kráľa (8. - 14. 1. 2018)

Nedeľa Krst Krista Kráľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (1. - 7. 1. 2018)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa  
Pondelok   Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Utorok sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského
Streda vo vianočnom období
Štvrtok vo vianočnom období
Piatok vo vianočnom období
Sobota  Zjavenie Pána - slávnosť
Nedeľa Krst Krista Kráľa

Free Joomla templates by Ltheme