slide_podujatia_2.jpeg
slide_podujatia_1.jpeg
slide_podujatia_3.jpeg
slide_podujatia_4.jpeg
slide_podujatia_5.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Zelený štvrtok (13. 4. 2017)

Požehnanie pamätníka nenarodeným deťom (19. 3. 2017)

Dňa 19. marca 2017 bol v Rajeckej Lesnej, v areáli Baziliky Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie, požehnaný pamätník nenarodeným deťom, ktorého návrh a realizáciu zastrešilo Fórum života v spolupráci s externými umelcami. „Vztýčená hladká doska symbolizuje to, že dieťa sa rodí na svet ako čistý nepopísaný list. Umiestnenie rúk s dieťatkom na jej hranu hovorí o krehkosti v rozhodovaní a vyjadruje aj symbol váh, ktorý nás nabáda zaujať stanovisko ohľadne počatého života. Ruky matky, z ktorých jedna je prázdna a druhá drží dieťa, symbolizujú voľbu a zároveň spomienku. Cez zvolenú kompozíciu sa objekt stáva nielen pietnym priestorom, ale sprítomňuje aj bolestnú rodičovskú skúsenosť,“ vysvetľuje stvárnenie a zámer pamätníka spoluautorka projektu Mária Froncová z Fóra života. Ruky sú zhotovené v skutočnej veľkosti, model dieťatka zodpovedá jeho veľkosti v 12. týždni tehotenstva. Obe ruky otvorené k nebu ponúkajú rozmer vzťahu Boha ku každej ľudskej bytosti, ktorá vrytá v jeho dlaniach nachádza svoj domov. Zásadným prvkom pamätníka sú slová z Knihy proroka Izaiáša: „Do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 49, 16).

Krížová cesta (5. marec 2017)

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme