slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A" (12. - 18. 6. 2017)

Nedeľa Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v roku "A"

Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A" (5. - 11. 6. 2017)

Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyšieho a Večného kňaza, sviatok
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, spomienka
Nedeľa Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A"

Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A" (29. 5. - 4. 6. 2017)*

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok sv. Justína
Piatok féria
Sobota  sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A"

Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok sv. Filipa Neriho
Sobota  féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A"

Piata veľkonočná nedeľa v roku "A" (15. - 21. 5. 2017)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"

Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A" (8. - 14. 5. 2015)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "A"

Tretia veľkonočná nedeľa v roku „A“ (1. - 7. 5. 2017)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Jozefa, robotníka - ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Štvrtok sv. Floriána, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A"

Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku "A" (24. - 30. 4. 2017)

Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku "A"
Pondelok   sv. Juraja, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Mareka, evanjelistu - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "A"

Veľkonočná Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "A" (17. - 23. 4. 2017)

Nedeľa Veľkonočná Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "A"
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota  Veľkonočná sobota
Nedeľa  Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku "A"

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána v roku "A" (10. - 9. 4. 2017)

Nedeľa Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána v roku "A"
Pondelok   vo Veľkom týždni
Utorok vo Veľkom týždni
Streda vo Veľkom týždni
Štvrtok Zelený Štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota  Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "A"

Piata pôstna nedeľa v cezročnom období "A" (3. - 9. 4. 2017)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána v roku "A"

Štvrtá pôstna nedeľa v cezročnom období "A" (27. 3. - 2. 4. 2017)

Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Piata pôstna nedeľa v cezročnom období "A"

Tretia pôstna nedeľa v cezročnom období "A"

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Zvestovanie Pána, slávnosť
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v cezročnom období "A"

Druhá pôstna nedeľa v cezročnom období "A" (13. - 19. 3. 2017)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v cezročnom období "A"

Free Joomla templates by Ltheme