slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia nedeľa v cezročnom období "A" (23. - 29. 1. 2017)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv, Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Štvrtok sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Piatok féria
Sobota  Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období "A"

 

Druhá nedeľa v cezročnom období "A" (16. - 22. 1. 2016)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv, Antona, opáta - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období "A"

 

Krst Krista Pána v roku "A" (9. - 15. 1. 2017)

Nedeľa Krst Krista Pána v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období "A"

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v roku "A" (2. - 8. 1. 2017)

Nedeľa Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v roku "A"
Pondelok   Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov
Utorok Najsvätejšieho mena Ježiš - ľubovoľná spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Zjavenie Pána - slávnosť
Sobota  féria
Nedeľa Krst Krista Pána v roku "A"

 

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme