Tretia nedeľa v cezročnom období "A" (23. - 29. 1. 2017)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv, Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Štvrtok sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Piatok féria
Sobota  Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období "A"

 

Druhá nedeľa v cezročnom období "A" (16. - 22. 1. 2016)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv, Antona, opáta - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období "A"

 

Krst Krista Pána v roku "A" (9. - 15. 1. 2017)

Nedeľa Krst Krista Pána v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období "A"

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v roku "A" (2. - 8. 1. 2017)

Nedeľa Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v roku "A"
Pondelok   Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov
Utorok Najsvätejšieho mena Ježiš - ľubovoľná spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Zjavenie Pána - slávnosť
Sobota  féria
Nedeľa Krst Krista Pána v roku "A"

 

Free Joomla templates by Ltheme