slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata veľkonočná nedeľa v roku "A" (15. - 21. 5. 2017)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"

Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A" (8. - 14. 5. 2015)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "A"

Tretia veľkonočná nedeľa v roku „A“ (1. - 7. 5. 2017)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Jozefa, robotníka - ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Štvrtok sv. Floriána, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A"

Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku "A" (24. - 30. 4. 2017)

Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku "A"
Pondelok   sv. Juraja, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Mareka, evanjelistu - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "A"

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme