slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Premenenie Pána v roku "A" (7. -13. 8. 2017)

Nedeľa Premenenie Pána v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Streda Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice
Štvrtok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Piatok Sv. Kláry, panny - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v roku "A" 

Sedemnásta nedeľa v roku "A" (31. 7. - 6. 8. 2017)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Utorok Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Porciunkulové odpustky
Štvrtok féria
Piatok Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Premenenie Pána - sviatok v roku "A" 

Šestnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A" (24. 30. 7. 2017)

Nedeľa Šestnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Streda Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Štvrtok Sv. Gorazda a spoločníkov
Piatok féria
Sobota  Sv. Marty - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A"

Pätnásta nedeľa v roku „A“ (17. - 23. 7. 2017)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Márie Magdalény - sviatok
Nedeľa Šestnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A"

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme