Siedma veľkonočná nedeľa (9. - 15. 5. 2015)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa 
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Blahoslavenie Panny Márie Fatimskej - spomienka
Sobota  sv. Mateja, apoštola - sviatok
Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého 

Šiesta veľkonočná nedeľa (2. - 8. 5. 2016)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa 
Pondelok   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa 

Piata veľkonočná nedeľa (25. 4. - 1. 5. 2015)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa
Pondelok   Sv. Marka, evanjelistu - sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi - sviatok
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa 

Štvrtá veľkonočná nedeľa (18. - 24. 4. 2016)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa 
Pondelok   Feria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa 

Tretia veľkonočná nedeľa (11. - 17. 4. 2016)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa 
Pondelok   Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka - spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa 

Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva (4. - 10. 4. 2016)

Nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva
Pondelok   Zvestovanie Pána - slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza - spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa 

Veľkonočná Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (28. 2. - 3. 4. 2016)

Nedeľa Veľkonočná Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný  utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota  Veľkonočný sobota
Nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva

Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána (21. - 27. 3. 2016)

Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána
Pondelok   vo Veľkom týždni
Utorok vo Veľkom týždni
Streda vo Veľkom týždni
Štvrtok Zelený Štvrtok
Piatok Veľký Piatok
Sobota  Biela Sobota
Nedeľa Veľkonočná Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Piata pôstna nedeľa (14. - 20. 3. 2016)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána

Štvrtá pôstna nedeľa (7. - 13. 3. 2016)

Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Piata pôstna nedeľa

 

Tretia pôstna nedeľa (29. 2. - 6. 3. 2016)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa

 

Druhá pôstna nedeľa (22. - 28. 2. 2016)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa
Pondelok   Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa

Prvá pôstna nedeľa (15. - 21. 2. 2016)

Nedeľa Prvá pôstna nedeľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa

Piata nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 2. 2016)

Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Popolcová streda - pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa
Copyright © 2023 Farnosť Rajecká Lesná
Free Joomla templates by Ltheme