^ Back to Top

Farské oznamy 2016

Šiesta veľkonočná nedeľa (2. - 8. 5. 2016)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa 
Pondelok   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa 

Čítať ďalej...