Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (15. - 21. 8. 2016)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 8. 2016)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Utorok Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice
Streda Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Štvrtok Sv. Kláry, panny - spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 8. 2016)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza - spomienka
Piatok Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Sobota  Premenenie Pána - sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Utorok Sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie - spomienka
Streda Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Štvrtok Féria
Piatok sv. Marty - spomienka
Sobota  Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Šesnásta nedeľa v cezročnom období (18. - 24. 7. 2016)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Márie Magdalény - spomienka
Sobota  sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pätnásta nedeľa v cezročnom období (11. - 17. 7. 2016)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota  Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Štrnásta nedeľa v cezročnom období (4. - 10. 7. 2016)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Cyrila a Metóda, slovanských vierozvestov - slávnosť
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Trinásta nedeľa v cezročnom období (27. 6. - 3. 7. 2016)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Streda Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Návšteva Panny Márie - sviatok
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Dvanásta nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 6. 2016)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Narodenie Sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

Jedenásta nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 6. 2016)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Desiata nedeľa v cezročnom období (6. - 12. 6. 2016)

Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období

Deviata nedeľa v cezročnom období (30. 5. - 5. 6. 2016)

Nedeľa Deviata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Justína - spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka
Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období

Najsvätejšej Trojice - slávnosť (23. - 29. 5. 2016)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice - slávnosť
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Deviata nedeľa v cezročnom období

Zoslanie Ducha Svätého (16. - 22. 5. 2016)

Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého
Pondelok   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyšieho a Večného Kňaza
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Najsvätejšej Trojice - slávnosť 
Copyright © 2023 Farnosť Rajecká Lesná
Free Joomla templates by Ltheme