^ Back to Top

Farské oznamy 2016

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 8. 2016)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Utorok Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice
Streda Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Štvrtok Sv. Kláry, panny - spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 8. 2016)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza - spomienka
Piatok Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Sobota  Premenenie Pána - sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Utorok Sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie - spomienka
Streda Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Štvrtok Féria
Piatok sv. Marty - spomienka
Sobota  Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Pätnásta nedeľa v cezročnom období (11. - 17. 7. 2016)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota  Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Zoslanie Ducha Svätého (16. - 22. 5. 2016)

Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého
Pondelok   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyšieho a Večného Kňaza
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Najsvätejšej Trojice - slávnosť 

Čítať ďalej...