^ Back to Top

Tretia pôstna nedeľa v roku "B" (9. - 15. 3. 2015)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po tretej pôstnej nedeli
Utorok po tretej pôstnej nedeli
Streda po tretej pôstnej nedeli
Štvrtok po tretej pôstnej nedeli
Piatok po tretej pôstnej nedeli
Sobota po tretej pôstnej nedeli
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B"

Čítať ďalej...

Druhá pôstna nedeľa v roku "B" (2. - 8. 3. 2015)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po druhej pôstnej nedeli
Utorok po druhej pôstnej nedeli
Streda po druhej pôstnej nedeli
Štvrtok po druhej pôstnej nedeli
Piatok po druhej pôstnej nedeli
Sobota po druhej pôstnej nedeli
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v roku "B"

Čítať ďalej...

Štvrtá nedeľa v cezročnom období "B" (2. - 8. 2. 2015)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Obetovanie Pána, hromnice - sviatok
Utorok Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
Streda féria
Štvrtok Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
Piatok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Sobota Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období "B"

Čítať ďalej...

Tretia nedeľa v cezročnom období "B" (26. 1. - 1. 2. 2015)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Utorok Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka
Streda Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učitaľa Cirkvi
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"

Čítať ďalej...