^ Back to Top

Najsvätejšej Trojice "B" (1. - 7. 6. 2015)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "B"
Pondelok   Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Utorok féria
Streda sv. Karola Lwanguu a spoločníkov, mučeníkov
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - slávnosť
Piatok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období "B"

Čítať ďalej...

Siedma Veľkonočná nedeľa "B" (18. - 24. 5. 2015)

Nedeľa Siedma Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po VII. veľkonočnej nedeli
Utorok po VII. veľkonočnej nedeli
Streda po VII. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po VII. veľkonočnej nedeli
Piatok po VII. veľkonočnej nedeli
Sobota po VII. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "B"

Čítať ďalej...

Šiesta Veľkonočná nedeľa "B" (11. - 17. 5. 2015)

Nedeľa Šiesta Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po VI. veľkonočnej nedeli
Utorok po VI. veľkonočnej nedeli
Streda Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - ľobovoľná spomienka
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Piatok po VI. veľkonočnej nedeli
Sobota Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Nedeľa Siedma Veľkonočná nedeľa "B"

Čítať ďalej...

Piata Veľkonočná nedeľa "B" (4. - 10. 5. 2015)

Nedeľa Piata Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po V. veľkonočnej nedeli
Utorok po V. veľkonočnej nedeli
Streda po V. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po V. veľkonočnej nedeli
Piatok po V. veľkonočnej nedeli
Sobota po V. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Šiesta Veľkonočná nedeľa "B"

Čítať ďalej...

Štvrtá Veľkonočná nedeľa "B" (27. 4. - 3. 5. 2015)

Nedeľa Štvrtá Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po IV. veľkonočnej nedeli
Utorok po IV. veľkonočnej nedeli
Streda Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok po IV. veľkonočnej nedeli
Piatok Sv. Jozefa robotníka - spomienka
Sobota Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Piata Veľkonočná nedeľa "B"

Čítať ďalej...

Tretia Veľkonočná nedeľa "B" (20. - 26. 4. 2015)

Nedeľa Tretia Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po III. veľkonočnej nedeli
Utorok Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda po III. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok Sv. Juraja, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Sobota Sv. Marka, evanjelistu - sviatok
Nedeľa Štvrtá Veľkonočná nedeľa "B"

Čítať ďalej...

Piata pôstna nedeľa v roku "B" (23. - 29. 3. 2015)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po piatej pôstnej nedeli
Utorok po piatej pôstnej nedeli
Streda Zvestovanie Pána - slávnosť
Štvrtok po piatej pôstnej nedeli
Piatok po piatej pôstnej nedeli
Sobota po piatej pôstnej nedeli
Nedeľa Kvetná nedeľa, Utrpenie Pána v roku "B"

Čítať ďalej...

Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B" (16. - 22. 3. 2015)

Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po štvrtej pôstnej nedeli
Utorok po štvrtej pôstnej nedeli
Streda po štvrtej pôstnej nedeli
Štvrtok Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
Piatok po štvrtej pôstnej nedeli
Sobota po štvrtej pôstnej nedeli
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B"

Čítať ďalej...