^ Back to Top

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B" (24. - 30. 8. 2015)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Moniky - spomienka
Piatok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B"

Čítať ďalej...

Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B" (10. - 16. 8. 2015)

Nedeľa Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Utorok Sv. Kláry, panny - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Sobota  Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť (prikázaný sviatok)
Nedeľa Dvatsiata nedeľa v cezročnom období "B"

Čítať ďalej...

Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B" (3. - 9. 8. 2015)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza - spomienka
Streda Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Štvrtok Premenenie Pána - sviatok
Piatok féria
Sobota  Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Nedeľa Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Čítať ďalej...

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B" (27. 7. - 2. 8. 2015)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Marty - spomienka
Štvrtok Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Piatok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Sobota  Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Čítať ďalej...

Pätnásta nedeľa v cezročnom období "B" (13. - 19. 7. 2015)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Piatok Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období "B"

 

Čítať ďalej...