^ Back to Top

Piata nedeľa v období cez rok, "A" (10. - 16. 2. 2014)

Nedeľa Piata nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Sv. Školastiky, panny - spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metóda, biskupa - patróni diecézy
Sobota Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Šiesta nedeľa v období cez rok, "A"

Čítať ďalej...

Druhá nedeľa v období cez rok, "A" (20.-26. 1. 2014)

Nedeľa Druhá nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Nedeľa Tretia nedeľa v období cez rok, "A"

Čítať ďalej...