^ Back to Top

Siedma veľkonočná nedeľa, "A" (2. - 8. 6. 2014)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 7. veľkonočnej nedeli
Utorok sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Streda po 7. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A"

Čítať ďalej...

Šiesta veľkonočná nedeľa, "A" (26.5 - 1. 6. 2014)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Nanebovystúpenie Pána - slávnosť
Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa, "A"

Čítať ďalej...

Piata veľkonočná nedeľa, "A" (19.-25. 5. 2014)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 5. veľkonočnej nedeli
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
Streda po 5. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa, "A"

Čítať ďalej...

Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A" (12. - 18. 5. 2014)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 4. veľkonočnej nedeli
Utorok Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - spomienka
Streda Sv. Mateja, apoštola - sviatok
Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
Piatok sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa, "A"

Čítať ďalej...

Tretia veľkonočná nedeľa, "A" (5. - 11. 5. 2014)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 3. veľkonočnej nedeli
Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A"

Čítať ďalej...