^ Back to Top

Povýšenie Sv. Kríža "A" (15. - 21. 9. 2014)

Nedeľa Povýšenie Sv. Kríža "A"
Pondelok   Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska
Utorok Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa a mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Ondreja Kima a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"

 

Čítať ďalej...

Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Moniky - spomienka
Štvrtok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A"

Čítať ďalej...

Osemnásta nedeľa cezročnom období "A" (4.-10. 8. 2014)

Nedeľa Osemnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Jána Vianneyho, kňaza - spomienka
Utorok féria
Streda Premenenie Pána - sviatok
Štvrtok féria
Piatok Sv. Dominka, kňaza - spomienka
Sobota Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice - sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa cezročnom období "A"

Čítať ďalej...

Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A" ˇ28. 7. - 3. 8. 2014)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Marty - spomienka
Streda Bl. Zdenky, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Ignáca z Loyola, kňaza - spomienka
Piatok Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Osemnásta nedeľa cezročnom období "A"

Čítať ďalej...

Šesnásta nedeľa cezročnom období "A" (21.-27. 7. 2014)

Nedeľa Šesnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Márie Magdalény - spomienka
Streda Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - spomienka - spomienka
Štvrtok féria
Piatok

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

Sobota Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A"

Čítať ďalej...

Pätnásta nedeľa cezročnom období "A" (14.-20. 7. 2014)

Nedeľa Pätnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka
Štvrtok Sv. Andrea - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa cezročnom období "A"

Čítať ďalej...

Najsvätejšej Trojice "A" (16.-22. 6. 2013)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Navsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria
Sobota Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období "A"

Čítať ďalej...