^ Back to Top

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B" (29. 12. 2014 - 4. 1. 2015)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B"
Pondelok   piaty deň v oktáve narodenia Pána
Utorok šiesty deň v oktáve narodenia Pána
Streda siedmy deň v oktáve narodenia Pána, sv. Silvestra, pápeža
Štvrtok Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - slávnosť
Piatok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov
Sobota Najsvätejšieho mena Ježiša - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána

Čítať ďalej...

Krista Kráľa "A" (24. - 30. 11. 2014)

Nedeľa Krista Kráľa "A"
Pondelok   Sv. Ondreja Dung - Laka, Kňaza a spol. mučeníkov
Utorok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B"

Čítať ďalej...

Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A" (29. 9. - 5. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok Svätých anjelov strážcov - spomienka
Piatok Féria
Sobota Sv. Františka Assiského - spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A"

Čítať ďalej...

Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A"

Čítať ďalej...