slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B" (29. 12. 2014 - 4. 1. 2015)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B"
Pondelok   piaty deň v oktáve narodenia Pána
Utorok šiesty deň v oktáve narodenia Pána
Streda siedmy deň v oktáve narodenia Pána, sv. Silvestra, pápeža
Štvrtok Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - slávnosť
Piatok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov
Sobota Najsvätejšieho mena Ježiša - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána

Štvrtá adventná nedeľa v roku "B" (22. - 28. 12. 2014)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Narodenie Pána - slávnosť
Piatok Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Sobota Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B"

Tretia adventná nedeľa v roku "B" (15. - 21. 12. 2014)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B"

Druhá adventná nedeľa v roku "B" (8. - 14. 12. 2014)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B"

Prvá adventná nedeľa v roku "B" (1.-7. 12. 2014)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv.. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Mikuláša, biskupa - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B"

Krista Kráľa "A" (24. - 30. 11. 2014)

Nedeľa Krista Kráľa "A"
Pondelok   Sv. Ondreja Dung - Laka, Kňaza a spol. mučeníkov
Utorok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B"

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období "A" (17. - 23. 11. 2014)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Obetovanie Panny Márie - spomienka
Sobota Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Krista Kráľa "A"

Spomienka všetkých verných zosnulých "A" (3. - 9. 11. 2014)

Nedeľa Spomienka všetkých verných zosnulých "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Karola Boromea, biskupa - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Výročie posviacky Lateránskej Baziliky "A"

 

Tridsiata nedeľa cezročnom období "A" (27. 10. -2. 11. 2014)

Nedeľa Tridsiata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Šimona a Júdiu, apoštolov - sviatok
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Všetkých Svätých - slávnosť
Nedeľa Spomienka všetkých verných zosnulých "A"

 

 

Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A" (10. - 26. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Tridsiata nedeľa cezročnom období "A"

 

Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A" (13. - 19. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Terézie od Ježiša, Panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Sobota Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A" (6. - 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Ružencovej Panny Márie - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A" (29. 9. - 5. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok Svätých anjelov strážcov - spomienka
Piatok Féria
Sobota Sv. Františka Assiského - spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A"

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme