Program liturgických slávení a pobožností roku 2023

7. 4. 2023 VEĽKÝ PIATOK, KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRII o 10:00 h.
30. 4. 2023 Púť hasičov, sv. omša o 10:30 h.
6. 5. 2023 Fatimská sobota o 17:00 h. posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša
13. 5. 2023 Púť deti (eRko)
3. 6. 2023 Fatimská sobota o 17:00 h. posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša, procesia na Kalváriu
4. 6. 2023 Slávnosť Najsvätejšej Trojice, nedeľa o 09:45 h. posvätný ruženec, o 10:30 h. sv. omša
11. 6. 2023 Slávime 350. rokov od založenia farnosti Frívald, o 10:30 h. sv. omša, prvé sv. prijímanie
1. 7. 2023 Fatimská sobota o 10:00 h. posvätný ruženec, o 11:00 h. sv. omša
23. 7. 2023 Púť k sv. Anne na Hôrkach o 9:45 h. posvätný ruženec, o 10:30 h. sv. omša
5. 8. 2023 Fatimská sobota o 10:00 h. posvätný ruženec, o 11:00 h. sv. omša
2. 9. 2023 Fatimská sobota o 10:00 h. posvätný ruženec, o 11:00 h. sv. omša
3. 9. 2023 Púť k Panne Márii Frívaldskej, nedeľa o 9:45h. posvätný ruženec, o 10:30 h. sv. omša
7. 10. 2023  Fatimská sobota o 10:00 h. posvätný ruženec, o 11:00 h. sv. omša