^ Back to Top

Program liturgických slávení a pobožností roku 2021

1. 5. 2021

Fatimská sobota o 17:00 h posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša

29. 5. 2021

Púť Najsvätejšej Trojice, sobota o 17:00 h posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša

30. 5. 2021

Púť Najsvätejšej Trojice, nedeľa o 09:45 h. posvätný ruženec, o 10:30 h. sv. omša

5. 6. 2021

Fatimská sobota o 17:00 h posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša

3. 7. 2021

Fatimská sobota o 17:00 h posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša

25. 7. 2021

Púť k sv. Anne na Hôrkach o 09:45h. posvätný ruženec, o 10:30 h. sv. omša

7. 8. 2021  Fatimská sobota o 17:00 h posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša
25. 7. 2021

Púť k sv. Anne na Hôrkach, sv. omša o 10:30 hod.

7. 8. 2021

Fatimská sobota o 17:00 h posvätný ruženec, sv. omša o 18:00 hod. 

4. 9. 2021

Fatimská sobota o 17:00 h posvätný ruženec, sv. omša o 18:00 hod.

5. 9. 2021

Púť k Panne Márii Frívaldskej, nedeľa o 09:45h. pos. ruženec, o 10:30 h. sv. omša

2. 10. 2021

Fatimská sobota o 17:00 h posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša

25. 12. 2021   

Narodenie Pána - Jasličková pobožnosť