Púť k Panne Márii Frivaldskej 7. - 8. september 2024