Krížová cesta na Veľký piatok (14. 4. 2017)

Zelený štvrtok (13. 4. 2017)

Požehnanie pamätníka nenarodeným deťom (19. 3. 2017)

Dňa 19. marca 2017 bol v Rajeckej Lesnej, v areáli Baziliky Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie, požehnaný pamätník nenarodeným deťom, ktorého návrh a realizáciu zastrešilo Fórum života v spolupráci s externými umelcami. „Vztýčená hladká doska symbolizuje to, že dieťa sa rodí na svet ako čistý nepopísaný list. Umiestnenie rúk s dieťatkom na jej hranu hovorí o krehkosti v rozhodovaní a vyjadruje aj symbol váh, ktorý nás nabáda zaujať stanovisko ohľadne počatého života. Ruky matky, z ktorých jedna je prázdna a druhá drží dieťa, symbolizujú voľbu a zároveň spomienku. Cez zvolenú kompozíciu sa objekt stáva nielen pietnym priestorom, ale sprítomňuje aj bolestnú rodičovskú skúsenosť,“ vysvetľuje stvárnenie a zámer pamätníka spoluautorka projektu Mária Froncová z Fóra života. Ruky sú zhotovené v skutočnej veľkosti, model dieťatka zodpovedá jeho veľkosti v 12. týždni tehotenstva. Obe ruky otvorené k nebu ponúkajú rozmer vzťahu Boha ku každej ľudskej bytosti, ktorá vrytá v jeho dlaniach nachádza svoj domov. Zásadným prvkom pamätníka sú slová z Knihy proroka Izaiáša: „Do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 49, 16).

Krížová cesta (5. marec 2017)

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme