^ Back to Top

Farské oznamy 2022

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA (25. 4. - 1. 5. 2022)

Pondelok   sv. Marka, evanielistu
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi a spolupatrónky Európy
Sobota  Féria
Nedeľa Piata tretia veľkonočná

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Šebastiána, Cecíliu a deti
Utorok 18.00 hod. za + Tomáša, Radku a Juraja
Streda 18.00 hod.    za + Štefana, Cecíliu a deti
Štvrtok 18:00 hod. za + Jozefínu, Štefániu, Cyrila a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Jána a Antóniu
Sobota 18.00 hod. za + Antona, Agnešu a Máriu
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. na úmysel celebranta
  16:00 hod. za + Žofiu a Jozefa

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.