VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA (18. - 24. 4. 2022)

PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

STREDA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

SOBOTA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   7.30 hod. za Božie požehnanie pre Jakuba pri skúškach
  10.30 hod. za + Štefana a Margitu
  16:00 hod. za + Simonu
Utorok 18.00 hod. za + Vincenta a Františka
Streda 18.00 hod.    za + Filipa, Štefana a Martina
Štvrtok 18:00 hod. za + Ambróza, Jána, Máriu a Gašpara
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Františka, Alojza a starých rodičov
Sobota 18.00 hod. za + Jána, Pavlínu a deti
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za + kanonika Pavla
  16:00 hod. za + Jozefa

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

Sv. spoveď bude pol hodinu pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonka.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 h

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme