Palmová nedeľa (11. - 17. 4. 2022)

PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA
UTOROK SVÄTEHO TÝŽDŇA
STREDA SVÄTÉHO TÝŽDŇA
ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA
PIATOK UTRPENIA PÁNA
SVÄTÁ SOBOTA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMRTVYCHVSTANIA

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Ondreja, Máriu a synov
  18.00 hod. na úmysel
Utorok 14.00 hod. za + Alojziu + pohreb
  18.00 hod. za + Milana a rodičov
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vincenta
Štvrtok 18:00 hod. za + Štefana, Cecíliu a rodičov
Piatok 10.00 hod. Krížová cesta na kalvárii
  15:00 hod. Obrady Veľkého piatku
Sobota 20.00 hod. na úmysel
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru
  16:00 hod. za + Pavla

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

Sv. spoveď bude hodinu pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonka.

Krížová cesta bude v piatok o 10:00 hod. na Kalvárii.

Boží hrob bude tento rok v starom kostole, kde bude aj zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme