^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Piata pôstna nedeľa (4. - 10. 4. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Kvetná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Jozefa a Žofiu
Utorok 18.00 hod. za + Miloša, Margitu a rodičov
Streda 18.00 hod.    za + Evu
Štvrtok 18:00 hod. za + Stanislava, Magdalénu, Ondreja a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Dušana
Sobota 18.00 hod. za + Jána a Františhu
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za + Karola a Annu
  16:00 hod. za + Štefana a Máriu

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonka.

Vo štvrtok budem od rána navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

Krížová cesta bude v piatok už o 17:15 hod. v Bazilike a v nedeľu o 14:00 hod. na Kalvárii.

V dnešnú nedeľu je aj v našom chráme celoslovenská zbierka na pomoc utečencom.

Na budúcu Kvetnú nedeľu, budeme na začiatku sv. omše požehnávať ratolesti.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.