^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Štvrtá pôstna nedeľa (28. 3. - 3. 4. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Ondreja, Helenu a synov
Utorok 18.00 hod. za + Apolóniu
Streda 18.00 hod.    za + Františka a rodičov
Štvrtok 18:00 hod. za + Jozefa, Annu a Antona
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Františku, Štefana, Viktora a Margitu
Sobota 18.00 hod. za + Ondreja a Máriu
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za + Augustína
  16:00 hod. za + Martina a Veroniku

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonka.

Krížová cesta bude v piatok už o 17:15 hod. v Bazilike a v nedeľu o 14:00 hod. na Kalvárii.

V budúcu nedeľu bude aj v našom chráme celoslovenská zbierka na pomoc utečencom.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.