30. nedeľa v období cez rok (25. 10. - 30. 10. 2010)

Nedeľa Triddsiata nedeľa rok "C"
Pondelok   féria
Utorok Výročie posvätenia chrámov, ktorých deň nie je známy
Streda féria
Štvrtok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pon  18.00 h  + Jozefa a Štefániu
Ut 18.00 h  + Vincenta a Antóniu
Str 18.00 h  + Martina
Štv 18.00 h  + Adama a Annu
Pia 11.00 h  + jána a Gašpara
18.00 h  + Matúša a Štefana
So 15.30 h  sobášna
18.00 h  sv. omša + večeradlo
Ne 7.30 h  + Vladimíra
11.30 h  za veriacich
16.30 h  + Jána

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie kostola: o 8.00 h od č.d. 280-319

 

Všetkým, ktorí čistili baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh odplať. 

V pondelok je detská sv. omša, deti prosím o účasť, hodinu pred sv. omšou je nácvik spevov.

Ružencový október, prosím o účasť v kostole alebo doma. Zároveň je možnosť získať úplné odpustky.

Prosím mladých o účasť v piatok na sv. omši.

Kalendáre SSV si môžete vyzdvihnúť v týždni po sv. omšiach v betleheme.

V sobotu o 15.30 h si vyslúžia sviatosť manželstva Peter Zvrškovec a Monika Škripeková.

Sociálna komisia pri obecnom úrade pozýva o 15.00 h do kultúrneho domu všetkých vás ku mesiacu úcty k starším.

Free Joomla templates by Ltheme