Tretia pôstna nedeľa (21. - 27. 3. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Zvestovanie Pána, slávnosť
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. na úmysel
Utorok 18.00 hod. za + Vincenta a Zuzanu
Streda 18.00 hod.    za + Štefana a Ignáca
Štvrtok 18:00 hod. za + Mariána, Vlastu a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Filipa, Hedvigu a deti
Sobota 18.00 hod. na úmysel
Nedeľa   7:30 hod. na úmysel
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Jozefa a Máriu

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonka.

Krížová cesta bude v piatok už o 17:15 hod. v Bazilike a v nedeľu o 14:00 hod. na Kalvárii.

V piatok 25.3.2022 sa pripojíme k zasväteniu Ruska a Ukrajiny k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v Ríme a vo Fatime o 17:15 hod. modlitbou Krížovej cesty a o 18:00 hod. svätou omšou, ktorú bude v našej Bazilike celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme