slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá pôstna nedeľa (14. - 20. 3. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Jozefa, slávnosť
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Adama, Máriu a deti
Utorok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Streda 18.00 hod.    za + Štefana, Paulínu a deti
Štvrtok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc rodine
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Jozefínu, Jozefa a Bohuslava
Sobota 18.00 hod. za + Jozefa, Rozáliu a starých rodičov
Nedeľa   7:30 hod. za + Ignáca, Jozefínu a starých rodičov
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonka.

Krížové cesty budú v piatok o 17:30 hod. v Bazilike a v nedeľu o 14:00 hod. na Kalvárii.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme