Druhá pôstna nedeľa (14. - 20. 3. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Jozefa, slávnosť
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Adama, Máriu a deti
Utorok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Streda 18.00 hod.    za + Štefana, Paulínu a deti
Štvrtok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc rodine
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Jozefínu, Jozefa a Bohuslava
Sobota 18.00 hod. za + Jozefa, Rozáliu a starých rodičov
Nedeľa   7:30 hod. za + Ignáca, Jozefínu a starých rodičov
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonka.

Krížové cesty budú v piatok o 17:30 hod. v Bazilike a v nedeľu o 14:00 hod. na Kalvárii.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme