^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Prvá pôstna nedeľa (7. - 13. 3. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + rodinu Grofikovú
Utorok 18.00 hod. za + rodinu Plevovú
Streda 18.00 hod.    za + Michala, Júliu a synov
Štvrtok 18:00 hod. za + Jozefa a Annu
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Štefana, Paulínu a rodičov
Sobota 18.00 hod. za + Oľgu a Jarolína
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za + Dušana
  16:00 hod. za + Františka a Jozefu

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonka.

Krížové cesty budú v piatok o 17:30 hod. v Bazilike a v nedeľu o 14:00 hod. na Kalvárii.

V dnešnú nedeľu je zbierka na charitu, je na to označená pokladnička.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.